Tarragona i Reus posen en marxa un servei d’assessorament energètic

 

 

 

 

 

 

La taula de la pobresa energètica de Tarragona i Reus posa en marxa a les dues ciutats un servei d’assessorament energètic, que compta amb el suport d’un professional proposat pel Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de la demarcació. L’objectiu d’aquest nou servei és donar resposta a les necessitats de la ciutadania en aquest àmbit.

A Tarragona, es tracta d’un servei específic i d’intensitat. Consisteix en la implantació progressiva d’un assessorament integral a usuaris que es troben en situació de pobresa energètica. Aquests són derivats des de serveis socials i de les entitats del tercer sector, per a executar millores en els seus subministraments (aigua, gas natural i electricitat) mitjançant la col·laboració de la Fundació Tarragona Smart Mediterranean City (que en aquest cas compta també amb la col·laboració de SECE) i del CETIT. La iniciativa també compta amb el suport de les comercialitzadores que han posat al servei de l’Ajuntament de Tarragona una atenció específica per al bon desenvolupament del projecte.

Les actuacions de millora, a tall d’exemple, són les següents gestions:

  • Canvi de comercialitzadora.
  • Modificació de potència contractada.
  • Tramitació del bo social d’electricitat.
  • Implementació/modificació discriminació horària.

Així es posa a la disposició de les persones vulnerables, l’execució de les millores que els ajudaran a millorar la situació de vulnerabilitat en què es troben.

Aquest projecte també va lligat, quan es considera adient, a una visita per tal de fer una auditoria energètica al domicili per valorar si es poden fer petites intervencions dirigides a pal·liar les ineficiències energètiques de la llar.

Des del 20 d’abril fins ara, s’ha realitzat la primera atenció a 39 persones als centres cívics de Sant Salvador i de Sant Pere i Sant Pau. El servei funciona de 9 a 14 h un dia a la setmana a  cadascun dels centres.


Calendari

El Punt d’assessorament energètic va començar a funcionar el 2 de maig i està previst que duri fins al 22 de desembre, exceptuant el mes d’agost, quan els centres cívics estan tancats.

 

Més informació

La Taula de la Pobresa Energètica de Tarragona i Reus és un espai de planificació, coordinació, intervencions, anàlisi, debat, recerca d’alternatives i propostes de solucions que garanteixin l’accés al consum energètic de les famílies amb vulnerabilitat.

Des d’aquest ens, els ajuntaments de Tarragona i Reus treballen de manera conjunta el tema de la pobresa energètica i tenen connexió estreta amb la Taula del Govern de la Generalitat.

El darrer Plenari d’aquesta Taula, reunit el passat 4 de juliol, va acordar les línies de treball següents, que durant aquest any s’estan portant a terme:

  • Incrementar l’assessorament i la informació de la ciutadania.
  • Proposar una moció per tal que el bo social s’ajusti més a la realitat actual de moltes famílies.
  • Incrementar la coordinació dels dos ajuntaments amb les entitats coneixedores d’aquesta problemàtica per tal de poder trobar solucions de manera conjunta que beneficien més la ciutadania.
  • Establir mecanismes per fer arribar les propostes de la Taula a les administracions competents.

Per a més informació, es pot consultar el Web següent: http://taulapobresaenergetica.cat/