Propostes de millora en l’estalvi energètic dels Centres Cívics

La Fundació Tarragona Smart City i COAATT han realitzat una auditoria energètica als centres cívics de Torreforta, Bonavista i Sant Salvador, per comprovar que el seu ús de l’energia és el més sostenible possible. L’auditoria energètica l’han realitzat els alumnes del curs del COAATT, sota la coordinació del professor i enginyer Joan Ramírez. Després de la inspecció de camp dels centres cívics van arribar a la conclusió que els espais fan un bon ús dels seus recursos i van proposar una sèrie de mesures per millorar, encara més, l’estalvi energètic. Així, amb una inversió en l’aïllament,  de parets i vidres i un altre sistema de calefacció, es podria estalviar un 20% més. El problema, asseguren és l’antiguitat dels edificis, que dificulta i encareix qualsevol acció d’estalvi. Segons Ramírez, “canviant els hàbits o implicant al personal perquè sigui responsable de l’ús energètic, fent-los saber que es poden tancar llums a les sales que queden buides i no encendre’ls a les hores del dia on hi ha llum solar, fent petites accions que són a la mà de tots els treballadors i no comporten cap obra ni canvi de material, l’estalvi que es pot aconseguir és veritablement important. Això és inversió zero”.

 

Una altra de les seves proposts és formar al personal municipal per que coneguin les tècniques de l’estalvi energètic, com recordar apagar tots els llums i tancar les finestres i la calefacció de les sales buides. Així, els alumnes també proposaven una inver sió econòmica en el canvi de llums al·lògens i fluorescents per uns led de baix consum.