Postgrau en Smart Cities de la URV: el futur de les ciutats és Smart

postgrau-smart-city

Tarragona obre una nova proposta formativa. Una proposta que encara al futur i que vol preparar els seus alumnes per a les ciutats que han de venir: les Smart Cities. És per això que la Universitat Rovira i Virgili i la Càtedra Tarragona Smart Mediterranean City de la URV, organitzen el Postgrau en Smart Cities: Planificació i Gestió d’una Ciutat Intel·ligent.

“La nova tendència que ha agafat el món, en que les ciutats han agafat protagonisme. Les institucions inverteixen en el concepte Smart City”, explica el Dr. Santiago Castellà, director del Postgrau i de la Càtedra Tarragona Smart Mediterranean City de la URV. “Aquesta inversió necessita de nous professionals, de nous coneixements en tecnologia, en Big Data, en Open Data, etcètera”, assegura Castellà.

 

El Postgrau va dirigit a persones vinculades a l’administració local. Segons el director de la formació, “els alumnes aprendran quina és l’evolució de les ciutats intel·ligents, què conceptualitzen les Smarts Cities i, sobretot, veure i entendre com allò que abans era només tecnologia, ara és un model integral de desenvolupament urbà”. En definitiva, segons Castellà, és un model de “repensar en termes de futur, les ciutats per fer-les més humanes”.

Serà un tipus d’ensenyament molt interdisciplinar on es combinarà la iniciació de coneixements i llenguatges tecnològics amb polítiques públiques i eines de planificació necessàries per a dissenyar i participar en la gestió d’una Ciutat intel·ligent.

Que aquest Postgrau neixi a Tarragona no és pas casualitat. Segons Castellà, “Tarragona va acunyar el concepte Smart Mediterranean, ja que des de la ciutat es va proposar un model diferent de ciutat intel·ligent. Una proposta més social i més humana en comparació amb altres Smart Cities”. Pel director del Postgrau, “Tarragona confirma el seu lideratge territorial i regional en aquest sector”.

“El professorat dels estudis és molt divers”, explica Castellà. Gent que prové de l’experiència directa de l’administració local, com professionals del món de la consultoria o de les empreses tecnològiques del territori. Hi haurà més de 30 professors que es dedicaran a la docència en aquest Postgrau.

Castella vol fugir de l’aprenentatge purament teòric. Segons explica el director, “el punt fort dels estudis és que volen treballar sobre la pràctica i experiències concretes”, entre d’altres coses perquè “la manca de teoria es pot suplir amb molt bons exemples de feina ben feta en l’àmbit Smart”.

 

+ INFO – WEB URV