L’EPP! ha rebut 3.516 avisos d’incidències a la via pública durant el 2016

 

 

 

 

L’aplicació per a mòbils EPP! que permet comunicar les incidències a la via pública ha rebut 3.516 avisos durant el 2016. L’eina ha esdevingut el principal canal de comunicació de la ciutadania, juntament amb la versió web que n’ha rebut 220, i el Telèfon Verd (977 29 62 22) que n’ha recollit 1.955. Aquestes dades reflecteixen que del total de 5.691 avisos, més de la meitat provenen de l’EPP!. La consellera de Neteja Pública, Ivana Martínez, explica que “l’aplicació ha tingut una molt bona acollida i ha permès establir una nova relació amb el ciutadà més directa, ràpida i àgil”. De les incidències rebudes durant l’any passat a través de l’aplicació, la major part, un 42% es corresponen a l’àrea de Neteja Pública, el 20% a la Brigada Municipal i un 10,3% relacionades amb Parcs i Jardins, la resta, el 27,7% de la incidències són sobre plagues, mobilitat, instal·lacions de subministraments a la via pública, etc.

L’EPP! és un canal de comunicació que l’Ajuntament va posar en marxa a inicis del 2015 per tal que tots els ciutadans i ciutadanes col·laborin activament en el manteniment i neteja de la via pública. Aquesta iniciativa s’afegeix als ja existents Telèfon Verd i BIR (Brigada d’Intervenció Ràpida) com a referents en la millora de l’espai públic i l’atenció al ciutadà. A través d’aquesta aplicació, el ciutadà està informat de l’estat dels seus avisos. Així, rep notificacions de qualsevol canvi -recepció, assignació o finalització- i al mateix temps pot consultar, un cop finalitzada, la resolució del problema. Les incidències recollides són principalment de neteja viària, contenidors, residus i recollides, platges i terrenys bruts, plagues diverses, enllumenat, voreres, jardineria, neteja i manteniment de parcs i jardins, marquesines autobusos, clavegueram i fuites d’aigua, olors, senyals i semàfors.

El personal i el material que atén i resol aquestes peticions correspon a:

  • neteja viària, amb 150 operaris i 39 vehicles (inclou escombradores, esbandidores, fregadores, decapadores…)
  • neteja de platges amb una mitjana de 8 operaris l’any i 7 vehicles  (garbelladores de la sorra, excavadora, furgonetes, vehicle 4×4…)
  • la recollida de residus que fan 81 operaris utilitzant 30 vehicles  (de buidatge de contenidors, transport de residus, furgonetes…)
  • Encarregats i altre personal compartit entre neteja viària, recollida de residus i platges: 25 persones
  • En total sumen 264 treballadors i 76 vehicles