Mediterraneïtat


Cal entendre el nostre model de ciutat smart no com una repetició del model de les ciutats nòrdiques i anglosaxones, sinó com un model propi de ciutat mediterrània, adaptat a les necessitats pròpies de la nostra posició geogràfica. Un model centrat en els trets propis de les nostres ciutats, com són:

– La problemàtica al voltant d’aigua com a recurs escàs.

– La convivència quotidiana urbana amb el patrimoni històric i artístic.

– L’elevada despesa energètica per a la refrigeració.

– El desordenat creixement urbà al voltant del litoral.

– L’espai públic i el centre de la ciutat com a forma de vida al carrer, de democràcia, tolerància i civisme.

– Les formes de vida saludables lligades al lleure, l’esport i la nutrició (dieta mediterrània).

Cal entendre la regió mediterrània com un espai emergent d’oportunitats.

Fes clic aquí per llegir la Declaració de Tarragona sobre les Ciutats Intel·ligents del Mediterrani

mediterraneitat2