Què és la Fundació Tarragona Smart Mediterranean City?


arenaAzulLa Fundació Tarragona Smart Mediterranean City neix fruit del consens de diversos actors amb un objectiu transformador a la ciutat de Tarragona a partir de:

  • Reactivació econòmica, creació de treball i noves oportunitats productives.
  • Internacionalització i posicionament global de la marca Tarragona.
  • Impulsa d’un canvi cultural i de participació ciutadana.
  • Incorporació del coneixement i de la tecnologia a la gestió i a  la presa de decisions.

Cal destacar el paper de la Fundació com a Pla Director dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018, i té per endavant el Pla Estratègic Tarragona 2022.

Fundació Tarragona Smart Mediterranean Region

En aquest punt la Fundació adopta una visió ampliada a nivell regional i amb la integració de la ciutat de Reus esdevé com a Fundació Smart Mediterranean Region, un agent territorial nexe entre:

  • Empreses
  • Sector del coneixement
  • Administracions públiques
  • Emprenedors
  • Ciutadania

L’objectiu de la Fundació:

La Fundació té com a objectiu consensuar un conjunt de polítiques i programes destinats a la transformació de Tarragona a nivell regional i extrapolar-les a altres ciutats, regions i territoris del Mediterrani.

Des d’aquesta nova visió i camp d’actuació de nivell regional, com a territori, ara la Fundació pretén construir una estratègia sòlida cap a la transformació urbana, construint al mateix temps un relat de territori per apoderar a les ciutats i als ciutadans dels actius disponibles i del potencial que aquests disposen per créixer com a regió sostenible, vertebradora i cohesionada en l’àmbit de la innovació i la tecnologia.