Codi Ètic


La Fundació Tarragona Smart disposa d’una estructura ètica per fomentar el
comportament ètic de l’organització i actuar d’acord amb les lleis i normatives vigents.

El codi ètic emmarca els valors i els principis d’actuació, i estableix les polítiques i normes
d’actuació:

• Amb els funcionaris públics.
• Amb el sector privat i davant conflictes d’interès.
• En les accions de patrocini, mecenatge i col•laboració.
• En l’àmbit de la seguretat de la informació.
• Amb la tecnologia industrial.
• En el desenvolupament d’activitats amb incidència ambiental.

L’estructura ètica, que inclou les normes, els òrgans, els procediments i les pràctiques
professionals per a la gestió ètica, està supervisada per Judilex S.L.

Per comunicar fets que puguin ser considerats vulneracions o incompliments del Codi Ètic,
la Fundació posa a disposició els següents canals:

Correu electrònic:
codietic@smarttarragona.cat

Consulta el document complet sobre el Còdi Ètic:

Codi Ètic