La Fundació Tarragona Smart i l’aposta pels projectes europeus

La Fundació Tarragona Smart Mediterranenan Region en el seu objectiu de potenciar la marca Tarragona des de l’àmbit regional, de territori, com a regió intel·ligent i amb projecció de mediterraneitat cap en fora, amb mirada a Europa, ha participat enguany a projectes europeus per valor de més d’1’5 milions d’euros.

Una de les linies per les quals aposta la Fundació és la cerca de fons europeus en benefici del territori. En aquest sentit als anys 2015 i 2016 va participar a un  RERUM (REliable, Resilient and secUre IoT for sMart city application)  amb altres ciutats per valor d’1’2 milions d’euros, al projecte Erasmus Plus concedit aquest any amb més de 300 mil euros, i ha tancat un altre amb Turquia sobre les smart heritage cities per 100 mil euros.

A més, al 2019 la Fundació es presenta a diverses fases per un fons FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional) de 5 milions d’euros junt a altres quatre ciutats europees.

En aquest sentit la Fundació es mostra satisfeta i fa un bon balanç del que això suposa i genera envers la ciutat i el territori.