La Fundació Tarragona SMART aprova la creació d’un Consell Assesor

Des de la Fundació Tarragona Smart Mediterranean Region es vol donar tota la rellevància que es mereix al nou model de ciutat intel·ligent a on la participació de la ciutadania sigui un eix bàsic per a la presa de decisions. Cal potenciar el Camp de Tarragona com a regió de referència, tot promovent una major integració dels diversos ens que la conformen, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels ciutadans a tots els nivells.

Amb la voluntat d’institucionalitzar de manera permanent la col·laboració i vincle de la Fundació, els Ajuntaments del Camp de Tarragona, la URV i altres ens rellevants del territori, el passat 14 de març de 2019 es va acordar, durant la sessió del Patronat de la Fundació, la creació del Consell Assessor, que ha de permetre establir una interlocució, i unes sinèrgies de treball entre els Ajuntaments del Camp de Tarragona (govern i grups de l’oposició) per una banda, la Fundació, i els diversos agents de la comunitat, per l’altra, com són les entitats socials i veïnals.

En aquest sentit, diversos ajuntaments i empreses han manifestat la seva voluntat de participar en aquest organisme que preten ser una eïna per a ells i la ciutadania. D’aquesta manera poder participar de les decisions i estratègies de la Fundació, com a ens de cohesió territorial, des del punt de vista de les smart cities, i que ja s’ha començat a treballar amb diverses comissions bilaterals tècniques.

-Consulta el reglament del Consell Assesor-