La Càtedra Tarragona Smart col·labora amb el postgrau en Social Smart City de la Universitat de Barcelona

Des de la Càtedra Tarragona Smart Mediterranen City s’ha establert una col·laboració docent amb el Postgrau Smart Social City: estratègies i processos d’innovació  (2014-2015) de la Universitat de Barcelona.

En aquest primera edició, la col·laboració s’ha concretat en la impartició de la docència del modul jurídic -«Introducció a les principals  qüestions jurídiques d’una societat smart» i «El parteneraiat public privat (PPP) a la llum de les noves Directives de la Unió Europea»-, així com en la direcció de treballs de recerca, per part del director de la Càtedra, el Dr. Santiago Castellà

El postgrau té com a objectiu l’adquisició d’una formació avançada, especialitzada o multidisciplinària, que capaciti els alumnes per al disseny d’un pla d’acció municipal de la ciutat intel·ligent (smart city) i definir les especificacions i accions necessàries per desenvolupar-lo, així com per integrar la visió de ciutat intel·ligent social (smart social city) en el pla d’acció municipal.

El postgrau ha comptat amb una quincena d’alumnes en la primera edició, i està dirigit a Graduats, llicenciats, arquitectes o enginyers amb un interès especial en l’àmbit de la gestió de la ciutat intel·ligent (smart city), professionals amb experiència en activitats d’enginyeria de projectes, construcció, manteniment d’equips i serveis, tècnics municipals i personal de l’Administració pública que hagin de desenvolupar projectes de ciutat intel·ligent, i d’altres interessats en la matèria.