Impuls d’un Màster internacional sobre Smart City

Després de l’èxit del curs 2017/18, el Postgrau en ‘Smart City: Planificació d’una Ciutat Intel·ligent’ de la URV , el professorat organitzat al voltant de l’entitat knowurban impulsa un nou ‘Màster Internacional Smart City Manager’ que es podrà impartir de forma online tant en castellà com en anglès, amb previsió de 50 inscrits d’àmbit nacional i 80 d’internacional.

Previsiblement es calcula que per al 2050 la població urbana es veurà duplicada fent de l’urbanisme una de les tendències que al segle XXI patirà major transformació. La major part de les ciutats europees, i també Tarragona, orienten el seu desenvolupament urbà dins del concepte de ciutats intel·ligents. És en aquesta concepció ‘smart’ que es requereix de noves formes de governança i formació de perfils i professionals que han de liderar la transició del desenvolupament sostenible i la gestió de la informació requerida actualment en moltes ciutats del món.

Segons el Director executiu de la Fundació , Gustavo Cuadrado : «Per aquest motiu, fent un pas més enllà i donant resposta a la creixent demanda, la Càtedra Tarragona Smart City aposta per aquesta nova modalitat en forma de Màster.» Aquest nou programa, formarà professionals capacitats per entendre els requeriments i les complexitats de la gestió intel·ligent, les lògiques del Big i Open data, l’evolució cap a una administració electrònica, i l’impacte que tot això comportarà en els diferents àmbits sectorials de la ciutat.

El nou màster, coordinat per Zigurat Global Institute of Technology, compta amb la col·laboració de la Fundació Tarragona Smart Mediterranean Region, i l’Associació KNOWURBANNET, va dirigit a remodelar la planificació i el disseny urbà, sota un marc multidisciplinari del concepte Smart City, dotant els participants de les noves competències requerides per desenvolupar-se com l’Smart City Managers o Urban Technologists.

A més, el màster proporcionarà avantatges i descomptes d’un 40% tant als funcionaris, professionals i estudiants del Camp de Tarragona mitjançant la Fundació Tarragona Smart Region, amb l’objectiu de fomentar i reforçar l’existència de Smart City Managers i Urban Technologists a Catalunya i les sinèrgies que es puguin produïr entre les seves ciutats, en l’aposta i pas del concepte smart city a smart region, amb una visió i actuació més territorial.

Podeu accedir al Màster en -aquest enllaç-

Si t’has de beneficiar mitjançant la Fundació pots contactar a info@tarragonasmart.cat