Els projectes dels alumnes del postgrau en smart cities de la URV estaran vinculats a la ciutat de Tarragona i al territori

 

 

 

 

 

 

 

Els alumnes del postgrau “Smart City: Planificació i gestió d’una ciutat intel·ligent” de la Universitat Rovira i Virgili, realitzaran els seus projectes finals aplicats a la ciutat de Tarragona i al territori. Els treballs abracen diversos aspectes clau per al desenvolupament d’una ciutat intel·ligent, com la mobilitat sostenible, la participació ciutadana o l’eficiència energètica, entre altres.

 

En concret, els projectes plantejats són els següents:

  • Crear un edifici intel·ligent d’habitatges de protecció oficial al PP10 (zona de la Budellera), que tingui elements de domòtica i sigui energèticament eficient.
  • Crear una base de dades única de ciutadans a nivell mundial que ajudi a pal·liar la descoordinació entre les diferents administracions de l’Estat. Contindria informació biomèdica com ara l’empremta digital, escanejat de les mans, patrons dels ulls, etc.
  • Elaborar un sistema de gestió de dades de la informació referent a l’adjudicació de les terrasses associades a les activitats comercials a al via pública, que permeti tant incloure tot allò que faci referència a les llicències com poder consultar totes les dades.
  • Crear una plataforma que permeti establir un diàleg estratègic, amb diferents grups de relació o actors, i gestionar-lo per tal d’evolucionar i progressar en la cultura del diàleg.
  • Creació d’un microsite dins de l’apartat de la Brigada d’Actuació Ràpida de la web de l’Ajuntament de Tarragona per gestionar les incidències viàries. S’hi afegiria informació de la localització de la incidència, tipologia, previsió temporal d’afectació i fotografia.
  • Disseny d’una estratègia integrada dels municipis que conformen la Costa Daurada per posar en valor el territori a partir de la col·laboració intermunicipal, per tal de millorar en aspectes com la mobilitat, posada en valor del patrimoni històric i del patrimoni natural, o de l’activitat econòmica.
  • Posar en marxa un projecte pilot de sistema públic de lloguer i ús compartit de bicicletes elèctriques a Tarragona

 

Nous conceptes

A  banda, els estudiants encaren ja el segon mòdul del curs. Des d’aquesta setmana se centraran en conèixer tecnologies intel·ligents col·laboratives. Es tracta d’un mòdul força tècnic en el qual també descobriran diferents xarxes d’accés i comunicació, qüestions relacionades amb la sensorització de les ciutats intel·ligents, la integració d’infraestructures per a la gestió de recursos, així com aplicacions de l’Internet de les Coses (IoT) i del big data a les smart cities.

El primer mòdul del curs, que es va iniciar al novembre i que va finalitzar la tercera setmana de febrer, duia per títol “Introducció a la Smart City”. Primer, van conèixer diferents definicions de Smart City, “un concepte en constant evolució”, segons asseguren professors del postgrau. Per il·lustrar-los van poder gaudir de conferències de diversos professionals que han treballat en diverses ciutats i que els van donar la seva visió sobre com han de ser les ciutats intel·ligents del present i del futur. A banda, també van tractar temes vinculats a la planificació, com ara qüestions relacionades amb el finançament, l’obtenció de fons europeus o la contractació a nivell jurídic. Finalment, es van endinsar en aspectes com l’eficiència energètica, polítiques socials, mobilitat intel·ligent o Smart Heritage.

Recordar que el postgrau “Smart City: Planificació i gestió d’una ciutat intel·ligent” s’inclou dins de la Càtedra Tarragona Smart Mediterranean City de la URV, i està promogut per la mateixa universitat i la Fundació Tarragona Smart Mediterranean City.