El programa d’assessorament energètic redueix la factura de 70 famílies

La Fundació Tarragona Smart City, com a representant de l’Ajuntament, va impulsar un projecte d’assessorament energètic a famílies en situació vulnerable.

De fet, l’Ajuntament va atendre durant l’any passat a 70 famílies vulnerables per tal de disminuir les seves factures de subministraments d’aigua, gas i electricitat. El programa tenia com objectiu disminuir la factura energètica mitjançant diverses accions, com baixar la potència,  aplicar la discriminació horària  i estudiar si les persones ateses es podien acollir el bo social. Aquestes accions es va posar a la pràctica als barris de  Sant Pere i Sant Pau i Sant Salvador i en total es van atendre 70 famílies, derivades dels Serveis Socials i de les entitats del tercer sector. Es tractava de millorar els subministraments d’aigua, gas natural i electricitat, mitjançant el Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona, que hi va dedicar un professional. Aquesta iniciativa va comptar amb el suport de les comercialitzadores que van posar al servei de l’Ajuntament una atenció especifica per al bon desenvolupament del projecte.

L’atenció va consistir en fer un assessorament personalitzat, interpretar les factures, donar consells d’estalvi i eficiència energètica, informar dels ajuts existents i tramitar els canvis convenients als usuaris amb les companyies. Tot plegat es realitza als centres cívics de Sant Salvador i Sant Pere i Sant Pau. De les 70 famílies ateses es van tramitar 33  bons socials ; 30 de discriminació horària i 7 per reduir la potència.

La consellera de Serveis a la Persona, Ana Santos, ha anunciat que “a partir del mes de maig aquest programa d’assessorament energètic s’estendrà a tota la ciutat, deixarà de ser una prova pilot, i serà permanent en el temps”. També ha concretat que durant el 2016, l’Institut Municipal de Serveis Socials va donar 783 ajuts per llum, aigua i gas i, durant el primer semestre del 2017,  en va concedir 428.  La despesa municipal del 2016 per aquests  ajuts va ser de 84.410 € i de 42.238 €, durant el primer semestre del 2017. A més, ha destacat que durant el 2016 el serveis socials de l’Ajuntament van tramitar 76 informes de vulnerabilitat que es van comunicar a les empreses subministradores d’energia i, durant el primer semestre del 2017, se’n van comunicar 183.

La iniciativa d’assessorar energèticament a persones vulnerables  va néixer a la Taula de Pobresa Energètica de Tarragona i Reus que és un espai de planificació, coordinació i recerca d’alternatives i solucions que garanteixen el consum energètic de les famílies amb vulnerabilitat. Des dels ajuntaments de Tarragona i Reus es treballa de manera conjunta el tema de la pobresa energètica i tenen connexió estreta amb la Taula del Govern de la Generalitat.