Document: Mobilitat urbana local, transformació de models a través de la reducció de tarifes i conseqüències en la construcció social i participada de la ciutat

Consulteu el Document ‘Mobilitat urbana local, transformació de models a través de la reducció de tarifes i conseqüències en la construcció social i participada de la ciutat’ (en aquest enllaç)