Se signa el conveni per a la creació de la Càtedra Tarragona Smart Mediterranean City

Francesc Xavier Grau, Josep Fèlix Ballesteros i Santiago Castellà, durant la signatura del conveni. Fotografia: R. Torrents.

El passat dimecres 30 d’abril a les 17 h de la tarda va tenir lloc l’acte per a la signatura del conveni de creació de la Càtedra Tarragona Smart Mediterranean City, per part del rector de la Universitat Rovira i Virgili (URV), Francesc Xavier Grau, i l’alcalde de Tarragona i president de la Fundació Tarragona Smart Mediterranean City, Josep Fèlix Ballesteros. La creació d’aquesta càtedra resulta essencial per al procés de transformació de Tarragona en una smart city, en el qual la recerca té un paper fonamental.

A l’acte també es va dur a terme el nomenament del Dr. Santiago Castellà com a director de la càtedra. Llicenciat en Dret i en Ciències Polítiques, el Dr. Castellà ha estat degà de la Facultat de Ciències Jurídiques i vicerector de Relacions Externes i Internacionals de la URV, i és actualment professor de Dret i Relacions Internacionals a la mateixa universitat.

Pel que fa als objectius de la càtedra, els principals són detectar necessitats i potencialitats per donar resposta als reptes que té plantejats la ciutat i generar sinèrgies entre els actors implicats; promoure iniciatives públiques i privades per a la més completa realització dels Jocs 2017, i liderar i estandarditzar el desenvolupament del concepte de ciutat intel·ligent mediterrània, fomentant relacions col·laboradores entre ciutats euromediterrànies.

En definitiva, es tracta d’una eina de reflexió interdisciplinària, debat i divulgació al voltant de la transformació de Tarragona en una ciutat intel·ligent, amb l’horitzó dels Jocs Mediterranis 2017.