Anunci relació definitiva admesos i exclosos procés selectiu gerent i realització prova català

Es publica amb data 28/09/2020 l’Anunci de la relació definitiva d’amesos i exclosos del procés selectiu i realització prova català per al lloc de treball de Gerent/a de la Fundació Tarragona 2017 Smart Mediterranean City.

El passat 18 de setembre de 2020 es va publicar anunci a la web de la Fundació Tarragona Smart Mediterranean City, amb la relació provisional de les persones admeses i excloses en el procés de selecció de gerent/a de l’esmentada Fundació i s’atorgà un termini de 5 dies naturals per presentar al·legacions i completar la documentació que mancava.

Podeu consultar la llista d’admesos i exclosos a l’apartat de d’Administració d’aquesta mateixa web, secció de Selecció de Personal.