Anunci aptes prova català i continuació procés selectiu

Es publica amb data 13/10/2020 l’Anunci de d’aptes de la prova de Català i continuació del procés selectiu per al lloc de treball de Gerent/a de la Fundació Tarragona 2017 Smart Mediterranean City.

Publicació dels resultats de la prova de suficiència de llengua catalana realitzada el dia 1 d’octubre de 2020.

Podeu consultar l’anuci a l’apartat d’Administració d’aquesta mateixa web, secció de Selecció de Personal.