Canal de Youtube
Projecte Hèlix

Eixos vertebradors de la fundació


Vols opinar sobre la regió intel·ligent i innovadora del Camp de Tarragona? Participa!

Anunci resultats procés selectiu gerent Fundació

En data 11 de novembre de 2020, el tribunal, efectuada la comprovació, acorda publicar els resultats a la pàgina web de la Fundació i concedir el termini de 10 dies hàbils, comptats a partir del següent al de la seva publicació, perquè les persones aspirants puguin presentar al·legacions, si així ho consideren, que seran resoltes pel tribunal.

El clúster TIC ofereix noves contractacions amb una formació sobre Big Data
El clúster TIC ofereix noves contractacions amb una formació sobre Big Data
Gratuïts, intensius i dirigits a persones en situació d’atur entre 18 i 35 anys
   

Patrons