Tarragona, una ciutat de turisme intel·ligent

L’Ajuntament de Tarragona, amb el suport de la Fundació Tarragona Smart Mediterranean City, ha presentat una proposta a la convocatòria de Destinacions Turístiques Intel·ligents del ‘Plan Nacional de Territorios Inteligentes’. Aquesta convocatòria, gestionada per la entitat pública Red.es (depenent del Ministerio de Energia, Turisme i Agenda Digital) pretén impulsar projectes orientats a la transformació digital de l’activitat turística. La proposta de Tarragona se centra en l’ús intensiu de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TICs) per a proporcionar als visitants de la ciutat una aproximació més vivencial al seu patrimoni històric. La seva consecució permetrà desenvolupar la col·laboració entre Ajuntament i Fundació en la línia de Smart Heritage.

 

The City Council of Tarragona, with the support of the Tarragona Smart Mediterranean City Foundation, has submitted a project proposal to the Smart Destinations call within the Spanish National Plan for Smart Territories’. The object of this call, managed by the public entity Red.es (depending on the Ministry of Energy, Tourism and Digital Agenda), is to promote projects aimed at the digital transformation of tourism activities. Tarragona’s proposal focuses on the intensive use of Information and Communications Technologies (ICTs) to provide city visitors with a more vivid approach to its historical heritage. Its achievement would allow to further develop the collaboration between the City Council and the Foundation concerning Smart Heritage.