Tarragona participa a la I Jornada Smart Cities de La Laguna

L’Ajuntament de La Laguna (Tenerife) ha reunit diversos experts nacionals i locals entorn de la I Jornada sobre Administracions Públiques Intel·ligents #EsmartCities2019, on hi ha estat present i representada la ciutat de Tarragona.

La trobada ha abordat la necessària transició cap a les ciutats intel·ligents, un camí en el qual les administracions públiques han d’assumir un paper de lideratge per a poder donar resposta a les necessitats i demandes de la ciutadania, emprenent primer un procés intern de canvi en totes les seves àrees.

Pep Budí, cap de Servei de Tecnologies de la Informació i la Comunicació  i Servei TIC de l’Ajuntament de Tarragona n’ha format part comentant la visió datacèntrica que s’està donant a la corporació vers implantar una estratègia orientada a les dades i que permeti la presa de decisions, així com obrir-les des de l’Ajuntament a la ciutadania, reforçant la transparència i el rendiment de comptes.

Així mateix, es va presentar el projecte de Tarragona Open Data Lab com l’element que permet assolir la gestió del canvi vers la nova cultura al voltant de la nova economia de les dades, que està permetent disposar d’un ecosistema innovador i de reutilització de les dades que l’Ajuntament de Tarragona obre a la ciutadania.

En aquest sentit, l’alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, va destacar a la seva intervenció inaugural la necessitat de realitzar, des de l’administració municipal, un esforç important d’adaptació per a ser una ajuda i un impuls real a la millora de la qualitat de vida de la ciutadania.