Ni una família sense energia

La pobresa energètica és, indubtablement, un dels problemes socials més greus. És una responsabilitat comuna garantir que cap família es quedi sense llum o aigua calenta, especialment durant els mesos freds. Amb aquest objectiu en ment, el govern municipal de Tarragona va crear juntament amb l’Ajuntament de Reus la Taula de la Pobresa Energètica. En el marc d’aquest projecte es va detectar que, de les persones que sol·licitaven ajuts d’urgència pel pagament de factures referents a subministraments bàsics, n’hi havia una part que pagaven més del que els tocava perquè no s’acollien a les mesures que els permetia disminuir la factura.

De fet, resulta complex saber llegir una factura correctament o tenir contractats els serveis que ens surten més a compte. És per això que la Fundació Tarragona Smart Mediterranean City va coordinar i patrocinar la primera edició del servei d’assessorament energètic per donar suport a una setantena de famílies  vulnerables que, gràcies a la mesura, van poder reduir la seva factura de la llum, el gas i l’aigua. A la vegada, i a través de la Taula municipal de la Pobresa Energètica, es va treballar per arribar a acords amb les subministradores, una qüestió molt necessària. El balanç és prou satisfactori. Han estat una setantena de famílies les que han rebut atenció personalitzada dins del projecte. Totes les famílies ateses han estat derivades directament des dels serveis socials municipals i s’ha posat en relleu un model de col·laboració territorial a través de la Taula de la Pobresa Energètica. Només amb la unió dels diferents agents implicats podem fer més força i arribar a moltes més persones que ho necessiten.

Les xifres confirmen l’èxit del projecte i la necessitat que continuï, sobretot tenint en compte que la majoria de famílies no tenien les condicions més òptimes. Un 60% d’aquestes tenien dret a la bonificació social però no la tenien contractada, i es van poder beneficiar d’un estalvi del 25% del cost de la factura. Aquestes, però, no són les úniques ajudes que proporciona l’Ajuntament de Tarragona. Durant l’any 2016, quasi 800 famílies van rebre bonificacions de prop de 85.000 euros, i només en el primer trimestre de l’any passat ja es va abonar la meitat d’aquest import. Això significa que cada vegada més famílies confien en els nostres serveis, una xifra que queda doblement demostrada amb l’expedició d’informes de vulnerabilitat, que es va multiplicar de 76 el 2016 a 183 només durant el primer trimestre de 2017.

Així doncs, voldria fer una crida per tal que tothom que estigui en una situació crítica recorri sense cap dubte als tècnics de l’àrea de Serveis a la persona de l’Ajuntament de Tarragona, que són experts en col·laborar a afrontar situacions límit i moments difícils. Seguim treballant per una ciutat més justa, cohesionada i amb un govern municipal compromès a reduir les diferències socials. Tothom hi guanya!