Què és la Fundació Tarragona Smart Mediterranean City?


arenaAzulTarragona visualitza el seu futur amb l’horitzó de la celebració dels Jocs Mediterranis del 2018, com a una oportunitat davant d’un context de crisi econòmica.

  • Pla Estratègic Tarragona 2022
  • Pla Director dels Jocs Mediterranis
  • Projecte Tarragona Smart Mediterranean City

Fruit del consens entre els diferents actors, neix la Fundació Tarragona Smart Mediterranean City, amb l’objectiu de transformar la ciutat:

  • Reactivació econòmica, creació de treball i noves oportunitats productives
  • Internacionalització i posicionament global de la marca Tarragona
  • Impuls d’un canvi cultural i de la participació ciutadana
  • Incorporació del coneixement i de la tecnologia a la gestió i a la presa de decisions