Concepte, missió i valors


arenaAzulObjetivoConcepte:

1.- Concepte que aglutina iniciatives orientades a millorar la qualitat de vida, la sostenibilitat i la gestió eficient dels serveis, innovant en materials, recursos i models, i que utilitza la tecnologia i el coneixement.

Una Smart City es fonamenta en una societat intel·ligent, activa i participativa: persones, talent, emprenedors, organitzacions col·laboratives…

Les persones són el motor i l’ànima de la ciutat intel·ligent que està alhora destinada a millorar la seva qualitat de vida i a enfortir la convivència.

2.- (fem) SMART CITY MEDITERRÀNIA
Les necessitats, el bon ús de l’aigua, la mobilitat en un territori densament poblat, la diversitat dels usos d’un espai públic protagonista de la convivència, l’alimentació, els hàbits saludables, l’elevat consum energètic i la coexistència amb un ric patrimoni històric, artístic i cultural que és pol d’atracció turística determinen un model mediterrani propi d’Smart City.

Missió:

La missió de la Fundació Tarragona Smart Mediterranean City consisteix en generar i catalitzar els esforços per transformar Tarragona, aprofitant l’horitzó mobilitzador que ofereixen els Jocs Mediterranis 2017, en una ciutat intel•ligent, aplicant solucions tecnològiques, eficients i sostenibles per a les necessitats urbanes, facilitant el seu creixement econòmic, la internacionalització, la creació de llocs de treball i la cohesió social, i potenciant la participació i implicació ciutadanes i la creativitat cultural.

La Fundació Tarragona Smart Mediterranean City (FTSMC) ha orientat la seva activitat desenvolupant les 4 línies estratègiques de la seva missió:

  1. Promovent i incitant el sorgiment de nous projectes pilot smart per a Tarragona amb la participació i implicació d’empreses, entitats professionals, cíviques i socials, administracions i emprenedors;
  2. Acompanyant el desenvolupament d’aquests projectes, i facilitant la comunicació amb l’administració municipal i els actors implicats per a l’adequada realització dels mateixos;
  3. Fent una àmplia tasca de divulgació i socialització de la idea de ciutat intel·ligent i la incorporació de tecnologies de la comunicació i la informació per a una millor desposta a les problemàtiques urbanes, generant canvi cultural i esperit emprenedor i innovador, mitjançant diversitat d’activitats, jornades, seminaris i sessions de treball; al mateix temps que desenvolupant una diversificada activitat de comunicació;
  4. Contribuint a la construcció d’un discurs integral de ciutat intel·ligent, vetllant perquè els diferents projectes responguin a la planificació estratègica de la ciutat, i incorporant a la marca de ciutat elements d’smart city.

Valors:

CONSENS: Sobre la base consensuada per la ciutadania, les entitats i les administracions públiques es elaborar el Pla Tarragona 2022. L’acord entre les forces polítiques i els actors ciutadans continua sent la base del Projecte Tarragona 2017 Smart Mediterranean City.

INTEL•LIGÈNCIA: L’aplicació de noves tecnologies i del coneixement en el procés de presa de decisions en un model de triple hèlix on centres de coneixement, universitats, corporacions tecnològiques i administracions públiques, interactuen per reactivar el creixement econòmic.

CIUTADANIA: El projecte està orientat al benestar de la ciutadania, la millora de la qualitat de vida, la cohesió social i la convivència ciutadana.