La Fundació vol desenvolupar tècniques per la gestió del patrimoni contra el clima extrem

L’Ajuntament de Tarragona, amb el suport de l’empresa mixta EMATSA i de la Fundació Tarragona Smart Mediterranean City, participa a una proposta de projecte europeu dins de la convocatòria H2020-LC-CLA-04-2018 (Resilience and sustainable reconstruction of historic areas to cope with climate change and hazard events). La proposta, que està coordinada des de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), aplega socis d’arreu d’Europa entre centres de recerca i innovació, i administracions públiques responsables de la conservació de patrimoni històric. Si la proposta és aprovada, el projecte desenvoluparà solucions tècniques, manuals de bones pràctiques i recomanacions normatives per a una efectiva gestió del patrimoni històric davant de fenòmens climàtics extrems.

 

The Tarragona City Council, with the support of EMATSA and the Tarragona Smart Mediterranean City Foundation, participates in a European project proposal submitted to the topic H2020-LC-CLA-04-2018 (Resilience and Sustainable Reconstruction of historic areas to cope with climate change and hazard events). The proposal, which is coordinated by the Polytechnic University of Catalonia (UPC), brings together partners from all over Europe including research and innovation centers, and public administrations responsible for the conservation of historical heritage. If the proposal is approved, the project will develop technical solutions, best practices and regulatory recommendations for an effective historical heritage management in the face of extreme climatic phenomena.