La Fundació Tarragona Smart Region participant de la Mobile Week 2019

La Fundació Tarragona Smart Mediterranean Region participarà a la Mobile Week 2019 el proper 22 de febrer amb una conferència a les 12h al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre.

Sota el títol ‘Què és SmartCATSud? Projecte d’impuls de temes Smart a la província de Tarragona’, Sergi Lozano Pérez, membre col·laborador de la Fundació Tarragona Smart Mediterranean Region, parlarà de la modernització i la innovació dels serveis que l’administració pública presta als ciutadans. Aquesta s’ha constituït com una de les funcions primordials d’aquesta administració local, motiu pel qual s’ha reconegut la necessitat d’incorporar les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) a la gestió i als serveis oferts als ciutadans, amb la finalitat d’assolir objectius de millora dels serveis públic i l’eficiència operativa. El projecte la Fundació Tarragona Smart Mediterranean Region SmartCATSud promou, en aquest context, que les entitats que s’afegeixin al conveni de col·laboració en l’àmbit de les ciutats intel·ligents tenen per objectiu afavorir l’intercanvi d’experiències i coneixement, la innovació, el foment de l’emprenedoria, l’execució de projecte conjunts i la internacionalització d’aquestes iniciatives d’alt valor. En aquesta exposició, especialmente destinada a les administracions locals supramunicipals i Ajuntaments de més de 5.000 habitants, s’explicarà l’acord de col·laboració per avançar conjuntament en un àmbit clau de futur com és el dels territoris intel·ligents, una gran oportunitat de futur i una necessitat avui en dia per reactivar la nostra economia.