Portal de transparència


Us donem la benvinguda al portal de transparència de la Fundació Tarragona 2018 Smart Mediterranean City

ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL

 

INFORMACIÓ ECONÒMICA CONTRACTACIÓ PÚBLICA CONVENIS DE COL·LABORACIÓ
Organigrama Pressupost Òrgans de contractació
Estatuts Comptes anuals, memòries, i auditories

2014: 

2015: 

2016: 

Licitacions en tràmit
Relació alts càrrecs i perfil professional Contractes programats
Contractes subscrits
Retribucions, indemnitzacions i dietes alts càrrec

 i 

Pròrrogues dels contractes
Relació anonimitzada de preguntes i respostes més freqüents en consultes en matèria de contractació
Acords relatius a la creació, la participació i el funcionament dels ens públics Dades estadístiques sobre percentatges i volum pressupostari dels contractes adjudicats
Canals de participació i procediments participatius en tràmit