1a Jornada Infraestructures que transformen les ciutats

Tarragona, 14 de desembre – Espai de convencions el seminari

Veure el programa en PDF