Eixos vertebradors de la fundació


Madrid premia a l’app Reliving-Tàrraco i es planteja adaptar-la a la capital

Madrid premia a l’app Reliving-Tàrraco i es planteja adaptar-la a la capital

El projecte Imageen Reliving-Tarraco ha estat guardonat per l’Ajuntament de Madrid com una de les millors aplicacions per promoure la història, amb la perspectiva d’aplicar-lo a la capital espanyola. Es tracta del concurs “Madrid Appetece”, que ha seleccionat les tres millors apps, de centenars de presentades.

L’Europa de les ciutats intel·ligents

Avui podríem parafrasejar El Manifest Comunista de Karl Marx i Fiedrich Engels amb la idea d’“un fantasma recorre Europa”, sols que ara el fantasma és l’Smart City. La metàfora és correcte donat que no pocs dels seus furibunds detractors consideren que és només un fantasma de fum que s’esvairà sigil·losament amb la mateixa sorprenent habilitat amb què s’ha instaurat entre nosaltres.

Patrons